Alternativ søgning - fritekst søgning i 4.000 online værker:Slægtsforskernes Bibliotek søger din hjælp. Se beskrivelsen her.

Henvendelse til bibliotek@☺dis-danmark.dk (fjern ☺)


Slægtsforskernes Bibliotek indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. De ældste værker er udarbejdet i slutningen af 1700-tallet og bestanden rækker frem til nutiden. Med hjælp fra DIS-Danmarks medlemmer er det hensigten løbende at supplere bestanden med værker, der opbevares privat eller på lokalhistoriske arkiver.


Samlingerne består af 2 hovedgrupper:

  1. Værker der findes i en fysisk form, d.v.s. bøger, hefter, fotokopier og mikrokort/film opbevares i lokaler i Albertslund, vest for København. Søgning i denne bestand foretages ved at vælge ”DIS Bibliotek Albertslund”.

  2. E-bøger og e-værker kan ses på Internettet. Søgning i bestanden af e-værker foretages ved at vælge ”DIS Arkiv & Bibliotek Online”.

Forslag og kommentarer til Slægtsforskernes Bibliotek kan sendes på mail til bibliotek(at)dis-danmark.dk ('(at)' erstattes med '@')

Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek