Slægtsforskernes Bibliotek

Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads) - Slægtsforskerprisen 2020

Alternativ søgning - fritekst søgning i 8.100 online værker:Sådan støtter du bibliotekets arbejde

Biblioteket drives af Danske Slægtsforskere og frivillig arbejdskraft. Har man lyst til at støtte vore projekter, kan man blive sponsor. Man støtter med kr. 500 i 2020. Læs mere og bliv sponsor her: Tryk her.


Tak til vore sponsorer

Kirsten Andersen

Slægtens Historie v/ Michael Lundegaard Augustesen

Peter Olsen

Steen Rasmussen

Kirsten Sanders

Conny Stallkneckt Mikkelsen

Hanne Poulsen

Jakob Kær Nielsen

Peer Lindballe

Flemming Svane-Petersen

Henning Skinnerup Frandsen

Ivan Jensen

Per Steen Larsen

Lone Bergmann

Erik Dam

Tommy C. Christensen

Helle Damkjær Nygaard

Anne-Birgitte Larsson

Kathrine Tobiasen

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

Ole Westermann

Erik Larsson

Jesper Schou

Anker Larsen

Slægtshistorisk Forening, Århus

Povl Clasen


Om Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. De ældste værker er udarbejdet i slutningen af 1700-tallet og bestanden rækker frem til nutiden. Med hjælp fra Danske Slægtsforskeres medlemmer er det hensigten løbende at supplere bestanden med værker, der opbevares privat eller på lokalhistoriske arkiver, biblioteker og andet.


Samlingerne består af 2 hovedgrupper:

  1. Værker der findes i en fysisk form, d.v.s. bøger, hefter, fotokopier og mikrokort/film opbevares i lokaler i Albertslund, vest for København. Søgning i denne bestand foretages ved at vælge ”Slægtsforskernes Bibliotek Albertslund”.

  2. E-bøger og e-værker kan ses på Internettet. Søgning i bestanden af e-værker foretages ved at vælge ”Slægtsforskernes Bibliotek Online”.

Kontakt

Forslag og kommentarer til Slægtsforskernes Bibliotek kan sendes på mail til bibliotek(at)slaegt.dk ('(at)' erstattes med '@')


Liste over alle online bøger
Her kan du se en liste over alle digitaliserede titler.

Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek