Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Alternativ søgning - fritekst søgning i 5.500 online værker:



Slægtsforskernes Bibliotek søger din hjælp. Se beskrivelsen her.


Sådan støtter du bibliotekets arbejde

Biblioteket drives af Danske Slægtsforskere og frivillig arbejdskraft. Har man lyst til at støtte vore projekter, kan man blive sponsor. Man støtter med kr. 300 i 2019. Læs mere og bliv sponsor her: Tryk her.

Tak til vore sponsorer

Kirsten Andersen

Slægtens Historie v/ Michael Lundegaard Augustesen

Peter Olesen

Steen Rasmussen

Kirsten Sanders

Conny Stallkneckt Mikkelsen

Hanne Poulsen

Anette Hallev

Richard Bunck

Ole Munk

Peter Wodskou

Peer Lindballe

Flemming Svane-Petersen

Slægtshistorisk Forening, Århus

Henning Skinnerup Frandsen

Kathrine Tobiassen

Anne-Birgitte Larsson

Ivan Jensen

Poul Steen


Om Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. De ældste værker er udarbejdet i slutningen af 1700-tallet og bestanden rækker frem til nutiden. Med hjælp fra DIS-Danmarks medlemmer er det hensigten løbende at supplere bestanden med værker, der opbevares privat eller på lokalhistoriske arkiver.


Samlingerne består af 2 hovedgrupper:

  1. Værker der findes i en fysisk form, d.v.s. bøger, hefter, fotokopier og mikrokort/film opbevares i lokaler i Albertslund, vest for København. Søgning i denne bestand foretages ved at vælge ”DIS Bibliotek Albertslund”.

  2. E-bøger og e-værker kan ses på Internettet. Søgning i bestanden af e-værker foretages ved at vælge ”DIS Arkiv & Bibliotek Online”.

Kontakt

Forslag og kommentarer til Slægtsforskernes Bibliotek kan sendes på mail til bibliotek(at)dis-danmark.dk ('(at)' erstattes med '@')


Liste over alle online bøger
Her kan du se en liste over alle digitaliserede titler.

Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek