Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Alternativ søgning - fritekst søgning i 7.300 online værker:Sådan støtter du bibliotekets arbejde

Biblioteket drives af Danske Slægtsforskere og frivillig arbejdskraft. Har man lyst til at støtte vore projekter, kan man blive sponsor. Man støtter med kr. 500 i 2020. Læs mere og bliv sponsor her: Tryk her.


Tak til vore sponsorer

Kirsten Andersen

Slægtens Historie v/ Michael Lundegaard Augustesen

Peter Olsen

Steen Rasmussen

Kirsten Sanders

Conny Stallkneckt Mikkelsen

Hanne Poulsen

Jakob Kær Nielsen

Peer Lindballe

Flemming Svane-Petersen

Henning Skinnerup Frandsen

Ivan Jensen

Per Steen Larsen

Lone Bergmann

Erik Dam

Tommy C. Christensen

Helle Damkjær Nygaard

Anne-Birgitte Larsson

Kathrine Tobiasen

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

Ole Westermann


Om Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. De ældste værker er udarbejdet i slutningen af 1700-tallet og bestanden rækker frem til nutiden. Med hjælp fra DIS-Danmarks medlemmer er det hensigten løbende at supplere bestanden med værker, der opbevares privat eller på lokalhistoriske arkiver.


Samlingerne består af 2 hovedgrupper:

  1. Værker der findes i en fysisk form, d.v.s. bøger, hefter, fotokopier og mikrokort/film opbevares i lokaler i Albertslund, vest for København. Søgning i denne bestand foretages ved at vælge ”DIS Bibliotek Albertslund”.

  2. E-bøger og e-værker kan ses på Internettet. Søgning i bestanden af e-værker foretages ved at vælge ”DIS Arkiv & Bibliotek Online”.

Kontakt

Forslag og kommentarer til Slægtsforskernes Bibliotek kan sendes på mail til bibliotek(at)dis-danmark.dk ('(at)' erstattes med '@')


Liste over alle online bøger
Her kan du se en liste over alle digitaliserede titler.

Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek