Danskernes Historie Online

Koha home

Danskernes Historie Online

Biblioteket er et specialbibliotek for historikere, slægtsforskere og andre historie-interesserede. Det indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. De ældste værker er udarbejdet i slutningen af 1500-tallet, og bestanden rækker frem til nutiden.

Slægtsforskernes Bibliotek blev etableret i 2012 af den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Det primære formål med Slægtsforskernes Bibliotek er at digitalisere bibliotekets samlinger. Biblioteket modtager gerne donationer, hvad enten der er tale om fysiske bøger, elektroniske værker eller værker, der allerede er scannet. Vi registrerer materialerne og stiller dem til rådighed for alle interesserede.

Biblioteket er baseret på hjælp fra et større antal frivillige. Der er enten tale om hjælp i biblioteket, der ligger i Albertslund, eller man kan sidde hjemme ved en PC og arbejde med behandlingen af scannede værker. Kontakt os, hvis du er interesseret i at være frivillig hjælper.

Sådan støtter du bibliotekets arbejde

Biblioteket drives af Danske Slægtsforskere og frivillig arbejdskraft. Har man lyst til at støtte vore projekter, kan man blive sponsor. Man støtter med kr. 500. Læs mere og bliv sponsor her: Tryk her.

Kontakt

Forslag og kommentarer til Slægtsforskernes Bibliotek kan sendes på mail til bibliotek(at)slaegt.dk ('(at)' erstattes med '@')

Her er en liste over alle bibliotekets online-titler

Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek