Slægtsforskernes Bibliotek

Danskernes Historie Online

Alternativ søgning - fritekst søgning i 9.100 online værker:

Danskernes Historie Online

Biblioteket er et specialbibliotek for historikere, slægtsforskere og andre historie-interesserede. Det indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. De ældste værker er udarbejdet i slutningen af 1500-tallet, og bestanden rækker frem til nutiden.

Slægtsforskernes Bibliotek blev etableret i 2012 af den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Det primære formål med Slægtsforskernes Bibliotek er at digitalisere bibliotekets samlinger. Biblioteket modtager gerne donationer, hvad enten der er tale om fysiske bøger, elektroniske værker eller værker, der allerede er scannet. Vi registrerer materialerne og stiller dem til rådighed for alle interesserede.

Biblioteket er baseret på hjælp fra et større antal frivillige. Der er enten tale om hjælp i biblioteket, der ligger i Albertslund, eller man kan sidde hjemme ved en PC og arbejde med behandlingen af scannede værker. Kontakt os, hvis du er interesseret i at være frivillig hjælper.

Sådan støtter du bibliotekets arbejde

Biblioteket drives af Danske Slægtsforskere og frivillig arbejdskraft. Har man lyst til at støtte vore projekter, kan man blive sponsor. Man støtter med kr. 500 i 2021. Læs mere og bliv sponsor her: Tryk her.

Tak til vore sponsorer

Kirsten Andersen

Slægtens Historie v/ Michael Lundegaard Augustesen

Peter Olsen

Steen Rasmussen

Kirsten Sanders

Conny Stallkneckt Mikkelsen

Hanne Poulsen

Jakob Kær Nielsen

Peer Lindballe

Flemming Svane-Petersen

Henning Skinnerup Frandsen

Ivan Jensen

Per Steen Larsen

Lone Bergmann

Erik Dam

Tommy C. Christensen

Helle Damkjær Nygaard

Anne-Birgitte Larsson

Kathrine Tobiasen

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

Ole Westermann

Erik Larsson

Jesper Schou

Anker Larsen

Slægtshistorisk Forening, Århus

Povl Clasen

Bent Jeppesen

Kontakt

Forslag og kommentarer til Slægtsforskernes Bibliotek kan sendes på mail til bibliotek(at)slaegt.dk ('(at)' erstattes med '@')

Her er en liste over alle bibliotekets online-titler</a)

Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek